Thầy Châu Kim Lang
Thầy Châu Kim Lang
Tại Sài Gòn, một buổi họp mặt của cựu giáo sinh các khóa đầu của Trường Cao Đẳng Sư Phạm NLS Sài Gòn đã được tổ chức vào ngày 01 tháng 12 năm 2013 vừa qua. Một trong những người khách mời danh dự, Thầy Châu Kim Lang, người Thầy đã dầy công trong việc đào tạo giáo chức cho nền giáo dục chuyên ngành NLS. Dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng Thầy vẫn còn giữ những tài liệu về trường, về những giáo sinh thọ học và ra trường. Trang Nhà nhận được ba bài thơ do Thầy cất công sáng tác, ghép tên những giáo sinh từng khóa của trường từ những năm xa xưa ấy. Xin trân trọng giới thiệu, thân mời tất cả cùng đọc. Mạo muội thay mặt học trò của Thầy xin tỏ lòng tri ân công ơn dạy dỗ và tình cảm thương quý đặc biệt nhận được từ Thầy. (Trang Nhà)
 
  

萩江和議匙山平

晉綿金鳳光資生

有識黄琅天有福

洪嚴玉德行長明

 

Tho Giang Hòa Nghị Thìa Sơn Bình

TấnMiêng KimPhụng Quang Tư Sinh

HữuThức HoàngLang Thiên HữuPhước

Hồng Nghiêm NgọcĐức Hạnh Trường Minh.

Châu Kim Lang

______

 

DANH SÁCH KHÓA I

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NÔNG LÂM SÚC

Sự vụ lệnh số 1878/GD/NV2/SVL Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên

Bổ dụng 23 Giáo Sinh Tốt Nghiệp Khóa 1 Ngành Giáo Sư Trung Học Đệ Nhất Cấp Nông Lâm Súc:

 

A- BAN THỦY LÂM - NGƯ NGHIỆP

TÊN HỌ NĂM SINH NƠI BỔ NHIỆM
1/ Bùi văn Tho 1944 Trường THNLS Tây Ninh
2/ Đặng Hữu Thức 1943 Bình Dương
3/ Nguyễn Trung Bình 1943 Định Tường

 

B- BAN CANH NÔNG

TÊN HỌ NĂM SINH NƠI BỔ NHIỆM
1/ Nguyễn văn Sơn 1945 Trường THNLS Tây Ninh
2/ Ngô Ngọc Bích Tư 1947 Cần Thơ
3/ Nguyễn Công Bình 1945 Định Tường
4/ Lại Ngọc Đức 1946 Bình Dương.
5/ Đỗ văn Quang 1946 Bảo Lộc
6/ Nguyễn Hữu Minh 1947 Bảo Lộc
7/ Trần tấn Miêng 1946 Bình Dương.
8/ Lâm thành Nghiêm 1946 Trung Tâm canh mục Ninh Thuận
9/ Trần văn Thìa  1945 Huế

 

B- BAN MỤC SÚC

TÊN HỌ NĂM SINH NƠI BỔ NHIỆM
1/ Hà kim Phụng 1944 Trường THNLS Tây Ninh
2/ Lê văn Thiên 1944 Cần Thơ
3/ Nguyễn Ngọc Hạnh  1944 Định Tường
4/ Nguyễn Hoàng Lang  1943 Bình Dương.
5/ Phạm Bích Hòa 1946 Trung Tâm Canh Mục Darlac
6/ Vũ Hữu Nghị 1945 Trung Tâm Canh Mục Lâm Đồng
7/ Trần văn Hồng 1945 Trung Tâm Canh Mục Tuyên Đức
8/ Nguyễn Hữu Phước 1944 Trung Tâm Canh Mục Phú Bổn
9/ Từ văn Trường   1948 Trung Tâm Canh Mục Ninh Thuận
10/ Trần thanh Giang 1945 Trung Tâm Canh Mục Quảng Đức
11/ Bành văn Sinh 1944 Trung Tâm Canh Mục Quảng Trị

 Tổng số có 23 Giáo sinh

Sài gòn ngày 20 tháng 11 năm 1968

 

Ghi Chú: Còn thêm hai bài thơ nữa chúng tôi sẽ đăng vào những ngày tới.

Cùng Tác Giả / Đề Tài