月 落
 
昏 降 月 望
我 門 同
天 穹 靜 月 落
心 想 明 終 冬
 
NGUYỆT LẠC
 
Hoàng hôn giáng, nguyệt vọng          
Ngã môn đồng, tâm hồng                  
Thiên khung tịnh, nguyệt lạc              
Tâm tưởng minh, chung đông.
 
Châu Kim Lang (tiếc thương Văn Công Bông- lớp Mục súc 1970-1973)
- Diễn Nho đoạn thơ của Ylang 
           
Hoàng hôn buông xuống, Nguyệt đợi mong
Chúng ta cùng có trái tim hồng
Bầu trời thanh vắng,
trăng rơi rụng
Soi sáng lòng nhau, lúc cuối đông....

 
Ylang - cuối đông 2011
 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài