Nhớ nắng chiều xưa, tôi trở về,
Đèo cao tăm tắp... dặm sơn khê.
Hoang vu, trơ trọi, Trường xưa cũ,
Luống đọng tâm can, cảnh não nề.
                       
Độc hành một bóng, tôi trở về,
Đổi thay thế sự, cõi lòng tê.
Dấu xưa ai nhớ hồn xưa đó,
Chạnh lòng tôi khóc, giữa trời quê.
 
Có ai cùng tôi chung lối về,
Trút bầu tâm sự, giữa trời mê.
Tang hải, bể dâu... đời nhân thế,
Buồn mãi trong ta... một ngày về.
 
Dương Xuân Triều
Cùng Tác Giả / Đề Tài