Thầy Châu Kim Lang

 

老 歲 祝

自 今 安 健 堂 皇 已

如 十 六 年 生 夢 時

世 間 詩 句 似 歌 曲

偕 老 百 年 陰 影 唯

 

LÃO TUẾ CHÚC

Tự kim an kiện đường hoàng dĩ
Như thập lục niên, sinh mộng thì 
Thế gian thi cú, tự ca khúc 
Giai lão bách niên, âm ảnh duy.

Châu Kim Lang

(diễn Nho: CHÚC TUỔI GIÀ của anh Dương Xuân Triều)  

 

CHÚC TUỔI GIÀ

Từ nay mạnh khỏe, đàng hoàng,
Như năm mười sáu, sống toàn mộng mơ,
Cuộc đời tựa một bài thơ,
Bách niên giai lão, bóng mờ mà thôi.

Dương Xuân Triều

Cùng Tác Giả / Đề Tài