Bạn học ngày xưa khắp phương trời
Hôm nay "Họp Trước", nói cười tươi.
Ly bia, chai rượu chung tình nghĩa,
Đã xa nhau quá, nữa đời người.

Chính thức, hôm nay theo "Thư Mời",
Thầy, Cô tóc bạc với da mồi...
Chung nhau sum họp, Trò xưa cũ.
Trường cũ Blao của một thời.

Diễn văn, tham luận của mỗi người,
Văn nghệ bên "Đại Thính Đường" thôi...
Đơn ca, hợp xướng và vũ điệu,
Sống lại tình ta của một thời.
 
Người đi xứ lạ bốn phương trời,
Chia tay luyến nhớ cả một đời.
Hôm nay sống lại Trường xưa cũ.
Blao Nông Lâm Súc, nhớ khôn nguôi.

 
Dương Xuân Triều