altĐầu Năm Rồng lượn khắp trời ,
Ngàn Hoa tỏa sáng, Đón Mời Xuân sang.
TRANG ... Hoàng đón tiếp Xuân vàng,
NHÀ ... Nông Lâm Súc, Vài Hàng Chúc Xuân.
NÔNG ... Nghiệp bôi thu tưng bừng,
LÂM ... Nghiệp, rừng trồng phủ kín đồi nương.
SÚC ... Nuôi phát triển đầy chuồng,
BẢO ... Vệ, cây thú trăm đường tốt hơn.
LỘC ...Trời ta phải bảo tồn,
KÍNH ... Chúc Thầy, Bạn song toàn, khỏe vui.
CHÚC ... Mừng sức khỏe tốt hoài,
MÙNG ...Thầy , Cô , Bạn ...sống ngoài bách niên.
XUÂN ...Về , Lộc Phước triền miên,
NHÂM ...Thìn đầy ắp, gạo tiền vô Bank.
THÌN ... Là Phước,Đức nguồn căn,
AN ... Khang thịnh vượng triệu lần cho ta.
KHANG ... An sức khỏe muôn nhà,
VÀ ... May mắn đến tà...tà... Họp nhau.
THỊNH ... Vượng, Sự Nghiệp dài lâu,
VƯỢNG... Khí Trời Đất ...Thấm sâu mỗi người.
Xuân Nhâm Thìn, Đã đến rồi!

TRANG NHÀ KÍNH CHÚC: MỌI NGƯỜI KHỎE ...VUI .

Dương Xuân Triều

Cùng Tác Giả / Đề Tài