alt
Thầy Châu Kim Lang
 
       悼 念
 
悼 念 天 穹 黯 淡 然
悼 念 親 朋 離 别 遠
這 塵 間 友 已 出 去
淚 滿 辛 酸 留 愁 綿
 
雙 親 命
照 應 年 老 病
要 將 擔 負 矣
妻 認 孤 單 悲
 
訓 教 幼
以 報 世 恩 向 引 兒
親 朋 悼 念 同 到 處
寄 愛 淚 滴 滿 愁 悲
 
何 未 意 合 投 現
何 未 笑 噱 會 合 連
何 未 大 會 戲 玩 耍
何 未   人 生 鮮
 
 
ĐIỆU NIỆM                                     
 
Điệu niệm thiên khung ảm đạm nhiên                 
Điệu niệm thân bằng ly biệt viễn                         
Giá trần gian hữu dĩ xuất khứ                    
Lệ mãn tân toan lưu sầu miên.                                               
 
Vị hoàn hiếu tự song thân mệnh                
Vị thùy chiếu ứng niên lão bệnh       
Vị thùy yếu tương đảm phụ hĩ                   
Dĩ nhược thê nhận cô đơn bi            
 
Vị thùy huấn giáo ấu tử thí              
Dĩ báo thế ân hướng dẫn nhi 
Thân bằng điệu niệm đồng đáo xứ   
Ký ái lệ trích mãn sầu bi                            
 
Hà vị ý hợp tâm đầu hiện                          
Hà vị tiếu cược hội hợp liên             
Hà vị đại hội ngoạn sái hý                          
Hà vị xướng ca nhân sinh tiên          
 
Châu Kim Lang
(diễn Nho phần đầu bài TIẾC THƯƠNG của Châu Nga)
 
 
 
TIẾC THƯƠNG – Châu Nga 
 
Nhớ thương xám cả bầu trời
Tiếc thương bạn đã xa rời nơi đây
Bạn đi khỏi thế gian này
Niềm đau để lại lệ đầy xót xa

Chưa tròn chữ hiếu Mẹ Cha
Còn ai chăm sóc tuổi già ốm đau
Còn ai gánh vác bên nhau
Để người vợ trẻ gánh sầu cô đơn

Còn ai dạy bảo khuyên lơn
Dìu con dấn bước trả ơn cho đời
Bạn bè thương tiếc khắp nơi
Gửi thương, vương nhớ lệ rơi buồn sầu

Còn đâu ý hợp tâm đầu
Còn đâu họp mặt mầy tao vui cười
Còn đâu Đại Hội vui chơi
Còn đâu ca hát cho tươi cuộc đời …
Cùng Tác Giả / Đề Tài