Thầy Châu Kim Lang
      
      生 寄
 
哦 去 去 人 人 來 到 
一 時 痛 瘡 痊 癒 好 
此 塵 間 似 雲 飛 速
寄 還 悲 樂 世 人 騷
 
 
 
SINH KÝ
 
Nga! khứ khứ! nhân nhân lai đáo
Nhất thời thống, sang thuyên dũ hảo
Thử trần gian tự vân phi tốc
Ký hoàn bi lạc thế nhân tao.
 
Thầy Châu Kim Lang
(diễn Nho đoạn thơ của Nguyễn Ngọc Trang)

 

ĐÊM SAY NHỚ THẰNG BẠN SẮP QUA ĐỜI 

Ừ đi đi! Ai rồi thì cũng tới,
Đau một lần, rồi vết tích liền ngay!
Cuộc đời kia, sẽ như thoáng mây bay,
Gửi trả lại buồn vui cho nhân thế...!!!!
 
 
 
NGUYỄN NGỌC TRANG (MS 70-73)
(Tặng Văn Công Bông MS 70-73, cùng 1 góc nhỏ quê hương Cần-Đước)
Cùng Tác Giả / Đề Tài