Thầy đi về cõi xa mờ,
Bao nhiêu kỷ niệm ngày thơ bổng về ...

Hoàng Hoa một thuở say mê,
Tiếng đàn nhà gỗ*, trăng thề đắm say.

 
Tiếng ca thân phận những ngày...
Chiến tranh, bom đạn giải bày ước mơ.
Hóa thân tro bụi*, bàn thờ,
Vô thường cõi thế bên bờ thai sinh.
 
Bài Thơ kính gởi chút tình,
Chia buồn mất mát, bóng hình Thầy tôi.


Dương Xuân Triều

* Nhà Gỗ: Thầy Nguyễn Thế Bang ngày xưa ở nhà sàn gỗ, đối diện là dãy Nhà Học C, kế bên Lưu Xá D.
* Xác Thân Thầy nay là tro bụi trên bàn thờ
 

Được tin trễ Thầy Nguyễn Thế Bang vĩnh viễn ra đi. Một chút nghĩa tình kính gởi đến Người Thầy dạy trên Trường. Tuy không được học trực tiếp, nhưng đã nhiều lần được thưởng thức tiếng đàn và giọng hát của Thầy qua những ca khúc "Đạo Ca" của Nhạc Sĩ Phạm Duy.