alt
Thầy Châu Kim Lang
 
魁 去 别
 
魁 就 走 春 剛 到 時
魂 詩 重 返 慌 分 離
天 堂 盟 約 相 逢 日 
世 代 去 塵 哀 惡 悲
 
周 金 琅
 
 
 
KHÔI KHỨ BIỆT

Khôi tựu tẩu, xuân cương đáo thì 
Thi hồn trọng phản hoang phân ly 
Thiên đường minh ước tương phùng nhật 
Thế đại khứ trần ai ố bi
 
Châu Kim Lang
(diễn Nho bài KHÔI ĐÃ ĐI)
     
 
KHÔI ĐÃ ĐI 
 
Xuân mới đến mà Khôi đã đi 
Hồn thơ quay lại vội chia ly 
Thiên đuờng xin hẹn ngày gặp gỡ 
Bụi cũ trần gian, ố ai bi..."
 
Trần Quang Tâm (MS 70-73)
Cùng Tác Giả / Đề Tài