Trưa nay khi vào thăm trang nhà của Hội và đọc bài viết về ''Nhớ Chút Kỷ Niệm Của Ngày Xưa'', lòng lại chợt nhớ đến anh ''Thành Yorkshire'' của những năm tháng xưa. Bỗng đâu những hình ảnh cũ từ trong vô thức bỗng tràn về và hiện ra trước mắt và cứ thế những câu thơ tự hình thành trong đầu và mình viết vội lên giấy xin chuyển đến các anh chị em đồng môn NLS đọc cho vui

Kính Viếng anh Phạm Công Thành
 
Xưa kia bạn muốn thơ mình
Đăng trên tạp chí, xác minh với đời
Nay thì nó cũng đăng thôi
Trang Nhà bè bạn, một thời với nhau
Bạn ơi! dù cõi trời nào
Nước mắt viếng bạn, thay lời với nhau
Ngày nay cho đến ngày nào?
Gặp nhau ở chốn ngàn sau vẫn chờ
 
Dương Xuân Triều
12 giờ trưa ngày 7 tháng 10 năm 2009
Cùng Tác Giả / Đề Tài