Mời Thầy Cô và quý bạn thưởng thức tiết mục Trình Diễn Áo Dài do quý anh chị cựu hoc viên và dâu rể Nông Lâm Súc Bảo Lộc thực hiện trong Đêm Đại Hội Nông Lâm Súc Bảo Lộc ngày 01, tháng 7 năm 2018 tại Nam Cali.