Vào ngày 03-04 tháng 03 năm 2018, quý anh chị Nông Lâm Súc Bảo Lộc cư ngụ tại Nam Cali đến San Jose cùng với các anh chị tại địa phương, hơn hai mươi vị, đến thăm viếng và dự Lễ Tiễn Đưa đưa Anh Bùi Công Tạo về Chốn Vô Cùng. 

Sự ra đi của Anh Tạo không chỉ là niềm thương tiếc của người thân, bạn hữu mà còn là niềm thương tiếc của những đứa em NLS Bảo Lộc đã hơn mười năm qua từ khi nhận nhau là anh em, đã được Anh luôn sát cánh, gắn bó sinh hoạt chung trong nghĩa tình thân thiết, đậm sâu. 

Nguyện cầu hương linh Anh an bình nơi Cõi Miên Viễn.

Bấm xem vài hình ảnh Lễ Tiễn Đưa Anh Bùi Công Tạo

Hình ảnh do anh Đặng Tấn Lung gởi đến