Vào dịp Tết Hội luôn cử người đến chúc Tết Thầy Cô tại địa phương mình ở. Riêng ở Nam Cali thật may mắn, đã nhiều năm qua, vào dịp Tết Thầy Cô Phan Bá Sáu thu xếp từ Illinois xuôi Nam nghỉ đông tại ngôi nhà nghỉ mát của mình thuộc Thành Phố Mira Loma, CA, ngày những anh chị ở các thành phố lân cận cùng nhau đến chúc Tết Thầy Cô cũng là ngày được Thầy Cô khoản đãi và trở thành Buổi Tiệc Tất Niên của Thầy Trò NLS Bảo Lộc.

Mời xem tất cả cùng xem vài hình ảnh của Buổi Tất Niên Năm Đinh Dậu tại Lục Gia Trang ngày 11 tháng 2 năm 2018.

 
Ghi chú: Hình ảnh do anh Hoa Tuấn gởi đến