Ngoài những kỳ Đại Hội, lễ Tết, nhất là những nơi có nhiều bạn định cư, dù bận rộn cách mấy anh em NLS Bảo Lộc cũng tìm cách họp mặt, thông thường tổ chức sinh nhật của nhau. Đặc biệt năm nay, một Buổi Họp Mặt được tổ chức tại San Jose vào ngày 19-08-2017, được xem như là sự đáp lễ của anh chị em Bắc Cali vốn luôn được bạn bè Nam Cali ân cần tiếp đãi mỗi lần ghé lại Nam Cali.

Một buổi tiệc thân mật được tổ chức tại tư gia của anh chị Châu Hoành (MS 69) với sự tham dự của hơn 40 vị. Phần lớn NLS Bảo Lộc và một số thân hữu tại Nam, Bắc Cali. Thầy Cô Phan Bá Sáu cũng không ngại xa xôi đã đến với chúng ta. Ngoài ra được sự tham dự của những anh chị đến từ Úc, Canada, Hawaii.  

Ảnh được anh Đặng Tấn Lung gởi đến.