000-0a
000-0b
000-1
000-3
000-4
1E4A8648
1E4A8649
1E4A8649-2
1E4A8650
1E4A8653
1E4A8665
1E4A8673
1E4A8678
1E4A8687
1E4A8690
1E4A8691
1E4A8693
1E4A8696
1E4A8698
1E4A8700
1E4A8702
1E4A8706
1E4A8712
1E4A8716
1E4A8717
1E4A8719
1E4A8721
1E4A8725
1E4A8727
1E4A8731
1E4A8733
1E4A8739
1E4A8745
1E4A8756
1E4A8762
1E4A8763
1E4A8766
1E4A8767
1E4A8772
1E4A8783
1E4A8787
1E4A8798
1E4A8811
1E4A8820
1E4A8824
1E4A8832
1E4A8841
1E4A8845
1E4A8847
1E4A8848
1E4A8849
1E4A8851
1E4A8858
1E4A8860
1E4A8863
1E4A8866
1E4A8868
1E4A8869
P1120548
P1120550
P1120554
P1120565
P1120569
P1120574
P1120578
P1120582
P1120586
P1120640
P1120670
P1120674
P1120676
P1120677
P1120681
P1120682
P1120687
P1120703
01/76 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Mời Thầy Cô và quý bạn xem hình ảnh Dạ Tiệc Đón Xuân Đinh Dậu, 2017 của thầy trò NLS Bảo Lộc được tổ chức vào ngày 18 tháng 2 năm 2017 tại Santa Ana, CA.
 
Bộ ảnh do anh Đặng Tấn Lung tổng hợp, chọn lọc, sắp xếp từ những hình ảnh được ghi lại bởi Phó Nhòm Hồ Công Danh - Thanh Thảo, Hoa Tuấn, chính mình và bạn hữu.