11-VeTruong2015
12-VeTruong2015-2
13-VeTruong2015-3
14-VeTruong2015-4
15-VeTruong2015-6
16-VeTruong2015-5
17-image1
1/7 
start stop bwd fwd
 
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Mời Thầy Cô và các bạn xem hình ảnh của quý chị Lớp 10  niên khóa 74-75 trong một dịp về thăm Trường vào tháng 10 năm 2015. 
 
Hình ảnh do chị Nguyễn Thị Ngọc Lan gởi đến.