01-PartyNhaThaySau
02 - IMG_5035a
IMG_4952a
IMG_4953
IMG_4960
IMG_4962
IMG_4966
IMG_4967
IMG_4968
IMG_4972
IMG_4975
IMG_4979
IMG_4982
IMG_4984
IMG_4988
IMG_4989
IMG_4993
IMG_4997
IMG_5001
IMG_5004
IMG_5006
IMG_5008
IMG_5010
IMG_5012
IMG_5014
IMG_5017
IMG_5021
IMG_5028
IMG_5040
IMG_5041
IMG_5043
IMG_5044
IMG_5046
IMG_5047
IMG_5049
IMG_5051
IMG_5052
IMG_5055
IMG_5056
IMG_5058
IMG_5060
IMG_5062
IMG_5064
IMG_5066
IMG_5067
IMG_5069
IMG_5071
IMG_5072
IMG_5074
IMG_5075
IMG_5081
IMG_5082
IMG_5085
IMG_5087
IMG_5089
IMG_5091
IMG_5094
IMG_5096
IMG_5103
IMG_5106
IMG_5109
IMG_5113
IMG_5114
IMG_5116
IMG_5120
IMG_5124
IMG_5125
IMG_5128
IMG_5129
IMG_5131
IMG_5133
IMG_5135
IMG_5136
IMG_5143
IMG_5145
IMG_5147
IMG_5150
IMG_5155
01/78 
start stop bwd fwd
 
 
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Ngày 22 tháng 10 năm 2016, một buổi tiệc được Thầy Cô Phan Bá Sáu khoản đải anh chị NLS Bảo Lộc tại ngôi nhà nghỉ mát của mình ở Nam Cali.  Ngoài những anh chị ở những thành phố quanh vùng còn được sự tham dự của quý anh chị NLS Bảo Lộc từ Việt Nam, Canada và các tiểu bang khác đến tham dự. 
 
Hình ảnh được ghi nhận bởi anh Tuấn Nguyễn.