Đêm Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022, Dạ Tiệc Đại Hội XI được tổ chức tại Nhà Hàng Diamond Seafood Palace, Westminster CA.

Hình ảnh còn khá nhiều, chúng tôi sẽ dần cập nhật sau. 

 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài