Chiều Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022, như những kỳ Đại Hội trước, Tiền Đại Hội năm nay được tổ chức tại ngôi nhà của chị Phạm Kim Nguyên: 645 S. Magnolia ave. Anaheim, CA 92804.

Hình ảnh còn khá nhiều, chúng tôi sẽ dần cập nhật sau. 

 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài