alt
 
Dường như tôi luôn nhớ
Về trường cũ xa xưa
Tên gọi Nông Lâm Súc
Của một phần đời tôi
Bảo Lộc ngày xưa ấy
Hiền dịu và thanh cao
Có ngôi trường tôi học
Và mối tình đầu tiên
Tuổi học trò đẹp quá
Tuyệt tác như vần thơ
Êm đềm như giòng nhạc
Với nỗi niềm tôi mang
Tôi mong ngày gặp lại
Các Thầy, Cô kính nhớ
Cùng tất cả bạn bè
Tại mái trường yêu dấu

 

Nguyễn Thị Thường

MS 67-70
(Trích Đặc San 2010)
Cùng Tác Giả / Đề Tài