alt
Anh Tô Hoàn Ân và Bạn Bè
 
Sống, chết gì cũng thế thôi
Qua ngày sóng gió đến đời lênh đênh
Giang hồ sông núi mông mênh
Gác tay ta nghĩ về miền xa xăm
Cơn say ngất ngưỡng, không nằm
Đời dang dở bước bao năm kiếm tìm
Mộng theo đôi mắt lim dim
Quanh ta cuộc sống nổi chìm sục sôi
Nơi đất lạ, chất tuổi đời
Tỉnh ra chợt thấy dạt trôi nơi này
San Jose đây ta đâu hay
Tưởng rằng lịm chết từ ngày nào kia
Thở dài, cửa mở rồi kìa
Vòng tay ai đón người về cõi hoa.
 
Tô Hoàn Ân
(Trích Đặc San 2010)
Cùng Tác Giả / Đề Tài