alt
 
NGUYỆT LÀ TRĂNG
 
Nguyệt về, Trăng bỏ đi đâu
Mà sao Trăng sáng - Nguyệt sầu vì ai
Nguyệt từ ‘’quá khứ vị lai‘’
Cổ xưa Trăng sáng nối dài ngàn sau
 
HOÀI THU
 
Có phải mùa thu không trở lại
Sao gió bên ngoài - vẫn lạnh căm
Lòng ta vẫn nhớ mùa thu cũ
Lá rụng rơi vàng trong nhớ mong
 
GỘI RỬA
 
Cái tôi nghiêng ngả giữa đời
‘’Sắc Không - Không Sắc’’ bao lời thị phi
Mai về gội bỏ sân si
Duỗi chân nằm thẳng ngủ khì với trăng
 
TÌNH ĐẦU 
(Tặng T.KH)
 
Già rồi mà lại nhớ hung *
Thấy buồn bạn hỏi? Chung qui tình đầu
Nửa đời gặm nhấm nỗi đau
"Mỹ Nhân tự cổ..." - Nỗi sầu trần ai
 

Dương Xuân Triều

* Tiếng miền Trung có nghĩa là nhiều

 

Cùng Tác Giả / Đề Tài