Kính mời Quý Thầy Cô và các bạn xem lại một "slideshow" đã được anh Nguyễn Hữu Nghị thực hiện vào dịp Đại Hôi 4, năm 2007. Hình ảnh được cung cấp  bởi anh Đặng Tấn Lung do thu nhận được từ anh em và của cá nhân.

Tưởng cũng nên nhắc, khởi đi từ sự quen biết, anh Đặng Tấn Lung đã cậy nhờ anh Nghị thiết kế Trang Nhà cho chúng ta vào đầu năm 2007. Từ thâm tình, khi biết anh Lung nhận trách nhiệm với vai trò Trường Ban Tổ Chức Đại Hội 4 tại San Jose,  CA, anh Nghị không quản công thực hiện một "slideshow" tặng chúng ta, kịp trình làng vào ngày Đại Hội. 

Slideshow thất lạc khá lâu, mới đây anh Nghị vô tình tìm được, gởi cho, đúng lúc chúng ta đang chuẩn bị Đại Hội 9. Một lần nữa, cám ơn anh Nghị thật nhiều.

Xin mời tất cả cùng xem những hình ảnh ở những năm tháng đã trôi xa và sinh hoạt của chúng ta khi tìm được nhau nơi đất khách.